Pengajian Isro’ Mi’roj

SD Monggang mengadakan pengajian Isr’ & Mi’roj , kegiatan ini diadakan untuk menambah serta memantapkan keimanan dan takwa para siswa, guna mengetahui peristiwa bersejarah yang sungguh menakjubkan, dimana Nabi Muhammad Saw melakukan perjalanan dari Masjidil Haram (Mekkah) menuju Masjidil Aqsa (Palestina) kemudian naik ke sidrotul muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. semoga dengan diadakannya pengajian, anak-anak jadi semakin semangat dalam menjalankan ibadah sholatnya, amin walhamdulillahirabbil’alamin.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *